Waldorfförskola
IMG_20190522_103541.jpg

Hem

 

Vi stödjer barnen och ger dem möjlighet att växa till fria och självständiga människor.

 
 

Alla ska bemötas med uppmärksamhet och respekt. Barnen ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Vi främjar den fria leken, såväl inne som ute och följer årstiderna och dess skeende, vilket avspeglar i allt vi gör.

Förskolan Fröet är ett Föräldrakooperativ som varit verksamt i över 40år. (Ekonomisk förening) Vi arbetar efter Lpfö 18 och Waldorfskolans läroplan ( en väg till frihet ). Som sträcker sig från förskolan till grundskolan.

IMG_20190522_103541.jpg
 
 

 
 

Kontaktuppgifter

Förutom under vårt sommaruppehåll i Juli är vi alltid här om du vill höra av dig eller komma på besök.

 
 

Hör av dig

info@daghemmetfroet.se
08-551 749 49

Här finns vi

Löwensväg 20 A
153 36 Järna

Öppet

Vardagar
07.00 – 17.00

 

 

Våra avdelningar

Vi har plats för 35 barn, fördelade på 3 avdelningar.
Två syskonavdelningar och en småbarnsgrupp.

 
IMG_3051.jpg

Solrosfröet

På Solrosfröet har vi plats för 18 barn i åldrarna 2,5 år -6 år. Här arbetar 3 pedagoger.

IMG_20190607_133627.jpg

Vallmofröet

På Vallmofröet har vi plats för 13 barn, i åldrarna 1,5 - 6 år. Här arbetar 3 pedagoger.

IMG_3052.jpg

Linfröet

På Linfröet har vi plats för 4 barn, i åldrarna 1,5 - 3 år. Här arbetar 1 pedagog.

 

 

Lite om verksamheten

 
 

SAMVERKAN HEM OCH FÖRSKOLA:

Ett byte mellan hem och förskola är viktigt för att skapa en trygghet och kontinuitet, som gynnar barnet och dess utveckling. Det är önskvärt att föräldrarna/ vårdnadshavare tar sig tid till att delta i arbetsdagar och föräldramöten. Vi bjuder in föräldrarna/ vårdnadshavare att delta i årstidsfesterna. När vi bygger broar mellan hemmet och livet i förskolan, blir inte gränsen där emellan så hårt dragen. Barnen kan känna sig stärkta över att föräldrarna får en inblick i barnens vardag, och hur livet på förskolan kan vara.

KOST OCH MÅLTIDER:

Maten är vegetarisk och från grunden tillagad i vårt kök, placerat på Solrosfröet. Råvarorna är i den mån det går biodynamiska/ekologiska. Vi strävar efter matro och trevnad, där pedagogerna äter tillsammans med barnen.

 
 
 
IMG_20190424_105316.jpg

ÅRSTIDSFESTER OCH ÅRSTIDSBORD:

Årstiderna med sina upprepanden, rytmiska förlopp, skapar rika tillfällen för inspiration och nära upplevelser som skänker glädje och meningsfullhet i barnens vardag. Ett centralt inslag i waldorfförskolan är årstidsbordet där pedagogerna, ibland tillsammans med barnen, gestaltar naturens skeende och de fester som hör årstiden till. På vår förskola firas årets högtider. Inför årtidsfesterna leds barnen in i en relaterade teman genom samling, aktiviteter och sagoberättande.

 
 
IMG_20190604_081328.jpg

SAGOR OCH DOCKSPEL:

Sagor och berättande är ett stort inslag i vår förskola. Det ger möjlighet för barnet att skapa sig egna föreställningar och bilder, samt lägger grunden att följa en röd tråd, (sedemera uppsatsskrivning)och inspiration till den fria leken.

 
 

 
 

Ansök om plats

Ladda ner vår ansökningsblankett nedan och skicka in den till oss för att ställa ditt barn i kö för att få en plats hos oss.