Logga in
Main Menu

Kontakt

Besöksadress:
Löwensväg 20
Logsjövägen 17a

Postadress:
Myrstigen 10 153 36 Järna

Telefon till daghemmet:
08 55174949

Vallmofröet:
0706909776

Småbarn:
08 55174949

Telefon, hem :
070 6909776

E-post


Öppet:
Måndag-Fredag 7:00-17:00

 
Vi som jobbar

Vally Erlingsdottir, VerksamhetsansvarigCharlotte Svavarsson, Småbarnsgrupp


Stephan Nilsson, Ekonomi

 
Leken

 

Fantasi - det är egentligen växtkraft säger Rudolf Steiner. Så som man leker som barn, kommer man att arbeta som vuxen. Det sätt på vilket man leker som barn, avspeglar den egna livsviljan- uthålligheten, förmågan att samarbeta, modet att ta initiativ och hela den lekstil präglar den växande människan och kan kanske ge förklaring till senare uppdykande ensidigheter - eller till vitalitet och mångsidighet. Den vuxnes arbetsstil är på många vis en direkt följd av samma persons sätt att leka som barn.

 
Barnet

 

Det lilla barnet döljs likt en blomknopp av höljen och vi ska inte i förtid riva bort de skyddande blombladen och rycka fram den ömtåliga varelsen som döljer sig därinne mot det bländande dagsljuset. Tids nog vecklar höljena ut sig

 
Dagen Veckan Året

 

På Daghemmet Fröet tar vi emot barn från 1,5 år och till 6 år. Vi är totalt sex medarbetare, varav  en är matansvarig, den kost som tillagas är vegetarisk och biodynamisk. Alla sju sädesslag används i matlagningen.


Vi har tre barngrupper:

linblommaLinfröet med 4 barn i åldern upp till tre år.

vallmoVallmofröet med 14 barn i åldern två till sex år.

solblommaSolrosfröet med 18 barn i åldern tre till sex år.